Přihlášky

Propozice pro rok 2017

Datum konání: sobota 17. června 2017

Místo konání: cvičiště 238. ZKO Kladno Rozdělov - U Zvonečku (viz kontakty)

Prezence: 8:30 - 9:45

Zahájení výstavy: 10:00

Pravděpodobné ukončení výstavy: 16:00

Uzávěrka přihlášek: 11. června 2017 (přihlášení možné i po uzávěrce nebo ráno v den konání výstavy, startovné za každou kategorii je však navýšeno o 100Kč)

Startovné:

 • Posuzování v kruzích - 1. pes 200Kč
 • Posuzování v kruzích - každý další pes 150Kč
 • Junior Handling (děti 5 - 14 let) 150Kč
 • Zvýhodněné startovné pro dítě přihlášené v obou kategoriích 250Kč
 • Doprovodné soutěže jsou ZDARMA pro všechny, kteří jsou přihlášeni alespoň do jedné z výše uvedených základních kategorií.

Vyplněné přihlášky posílejte na e-mail jana.hoffmannova@labyrint-svc.cz. Do 4 dnů Vám zašleme pokyny k platbě (částku, číslo účtu a variabilní symbol) Platba startovného:

 • Platba je možná bankovním převodem nebo v hotovosti osobně na ekonomickém oddělení v budově Labyrintu, Arbesova 1187, Kladno (Po - Pá 8:00 - 16:00, přítomnost pracovnic si vždy ověřte telefonicky předem)

Veterinární podmínky:

 • Při přejímce psa bude vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa s potvrzením o očkování. 
 • Pes musí být v imunitě proti vzteklině, psince, inf. hepatitidě, parvoviróze a leptospiróze a musí být klinicky zdráv.

Všeobecná ustanovení:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku při nekorektním jednání psovoda.
 • Účastníci výstavy jsou povinni důsledně dodržovat čistotu a řád kynologického cvičiště.
 • Účastníci výstavy jsou povinni se seznámit s výstavním řádem, který je umístěn na internetových stránkách výstavy. V den konání výstavy je výstavní řád vyvěšen na informačním panelu na cvičišti.
 • Volné pobíhání a venčení psů v areálu cvičiště není v zájmu bezpečnosti dovoleno.
 • Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za případné škody způsobené účastníkům.

Přihláška - Posuzování v kruzích

Tato kategorie je základní pro všechny dospělé, přihlásit se na ní mohou i děti od 5 let. Děti od 5 do 14 let můžete také přihlásit do kategorie Junior handling, která má nově od roku 2015 oddělenou přihlášku. Pokud je Vašemu psovi 8 let a více, nezapomeňte v přihlášce zaškrtnout možnost zúčastnit se soutěže Pes senior, která je, stejně jako ostatní doprovodné soutěže, zdarma.


Přihláška - Junior handling (děti ve věku 5 - 14 let)

Tato kategorie pro děti od 5 do 14 let má od roku 2015 oddělenou přihlášku. Díte je možné přihlásit i do kategorie Posuzování v kruzích. Pokud se chcete dozvědět, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi, navštivte naší sekci Soutěžní kategorie.